Classdojo

Classdojo
Entra y mira tus avances

martes, 28 de marzo de 2017

L'ENERGIA, LA LLUM I EL SO

Imagen relacionada


Tipus d’energia
  
 
L’energia
• Les fonts d’energia són
qualsevol recurs del qual
obtenim energia poden ser:
• RENOVABLES: NO S’EXHAURIEN
AMB ... 
 

Quins combustibles coneixes?
Els combustibles més coneguts són els que es
veuen en aquestes imatges:
Els combustibles més ...
En aquesta unitat aprendràs…
… que els combustibles desprenen energia
en forma de llum i de calor, i que les persones
obte...… l'energia dels combustibles: el petroli
1. S'extrau de les profunditats de la
Terra en plataformes petrolíferes.
Utilitz... 
 
Sabies que…
… el carbó i el petroli es van formar
a partir de restes d'éssers vius que
van quedar enterrats.
  
 
 … els materials
radioactius, com
l'urani, són fonts
d'energia no
renovables.
S'utilitzen per a
produir electricitat a
les ...
 … les plantes es poden utilitzar com a font d'energia.
Curiositats. Sobre les fonts d'energia
Sabies que…
 … si es cremen,
desprenen llum
i calor;
Curiositats. Sobre les fonts d'energia
Sabies que…
  
Curiositats. Sobre les fonts d'energia
i, a partir
d’aquestes, es
poden fabricar
combustibles com
el biogàs,
els biocombus... 


 Activitats
Quines fonts
d'energia s’utilitzen
per a realitzar
l'activitat que es
mostra en
la imatge?
Curiositats. Sobre l... 

QUÈ ÉS LA LLUM? <ul><li>La llum és una forma d’ energia . </li></ul><ul><li>La llum ens il·lumina a nosaltres i als cossos...

 Tipus d’objectes respecte a la llum <ul><li>Els objectes que produeixen llum s’anomenen objectes lluminosos o fonts llu...
ELS OBJECTES I LA LLUM
QUAN LA LLUM
ARRIBA A UN
OBJECTE, POT
TRAVESSAR-LO O
NO. SEGONS AIXÒ
ELS OBJECTES ES
CLASIFIQUEN
EN...

Propagació de la llum <ul><li>La llum viatja en línia recta i en totes direccions . </li></ul><ul><li>El trajecte que r...

 Imagen relacionada 
La transparència del vidre La resistència del ferro L'elasticitat del cautxú
Vidre Ferro Cautxú
  
LA REFLEXIÓ DE LA LLUM <ul><li>És el canvi de direcció que experimenta la llum quan xoca amb un cos opac. </li></ul><ul>...

REFRACCIÓ DE LA LLUM <ul><li>Quan la llum passa d’un medi a un altre  ( per exemple de l’aire a l’aigua ) el raig de llu... 
DESCOMPOSICIÓ DE LA LLUM

EL SO <ul><li>El so és una forma d’energia que emeten els cossos quan vibren. </li></ul><ul><li>Per què sabem que és un ...LA PROPAGACIÓ DEL SO <ul><li>Les vibracions del so es propaguen en forma d’ones sonores. </li></ul><ul><li>Les ones sonor...

LA VELOCITAT DEL SO <ul><li>La velocitat de propagació del so depèn del medi pel qual viatgin les ones. </li></ul><ul><li>...
LA REFLEXIÓ DEL SO <ul><li>Quan les ones sonores que emet un cos xoquen contra un obstacle reboten i es reflecteixen c... 
CARACTERÍSTIQUES DEL SO <ul><li>INTENSITAT: els sons poden ser forts ( com el d’un tambor) o febles (com el de la bri...

No hay comentarios:

Publicar un comentario